Als school kan je bij ons CLB verschillende soorten materiaal ontlenen.

Je kan het materiaal maximaal 3 weken bijhouden.

Het ontlenen is gratis. Ga zorgvuldig om met ons materiaal. Bij beschadiging of verlies van het uitgeleende materiaal, wordt de kostprijs om het materiaal te vervangen aangerekend.

Als je materiaal wilt ontlenen neem dan contact op met de CLB-medewerker van je school.

 

  • Rouwkoffer
  • Pestkoffer
  • Anticonceptiekoffer
  • RSV-koffer (relationele en seksuele voorlichting)
  • Kwaliteitenspel (spel over talenten)
  • Kies Raak (spel over studiekeuze)